Boeken

Handboek Werkgeluk; Een praktische toolbox voor leidinggevenden, hr-professionals en coaches

Omslag Handboek Werkgeluk

In dit handboek verdiepen Ad Bergsma, Onno Hamburger en Erwin Klappe (redactie) zich op het vergroten van de grip op het werk, zodat mensen zich daar wel bij voelen. Dat is hard nodig, want bijna de helft van werkend Nederland ervaart een gebrek aan autonomie. Het verklaart de vlucht van veel ongelukkige medewerkers uit bureaucratische organisaties naar het onzekere bestaan als ZZP’er. Van de zekerheid van ongeluk, naar de onzekerheid van geluk. We beschrijven hoe we het beste in mensen kunnen boven halen.  

Wij hebben drieëntwintig Nederlandse en Belgische topexperts bereid gevonden hun kennis en ervaring op het grensvlak van de theorie en praktijk van werkgeluk te delen. Zo vind je in dit boek zowel de hoogleraar die de laatste wetenschappelijke inzichten deelt over bevlogenheid op het werk, als de hoogleraar die de kern van de zaak terugbrengt tot het simpele woord liefde. Daarnaast zijn er bijdragen van veel voorlopers uit de praktijk van HR en het gelukkig organiseren.

Handboek Arbeid en Gezondheid

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie bevordert. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een steeds grotere uitdaging.  Hoe pak je dat aan?

Ad Bergsma schreef samen met Wilmar Schaufeli een deel van het zesde hoofdstuk over Werkgeluk, bevlogenheid en positieve gezondheid.

 

Gelukkig Werken – Onno Hamburger & Ad Bergsma

Het boek Gelukkig Werken is het eerste boek in Nederland dat specifiek gericht is op het actief creëren van geluk in het werk. Aan de hand van de methode van het gelukskompas creëer je stap voor stap meer voldoening en geluk in je werk. De auteurs maken duidelijk welke factoren verklaren of iemand in zijn werk floreert en geven je met behulp van zelftests inzicht in wat voor jou persoonlijk van belang is.

Met behulp van concrete oefeningen oefen je het realiseren van je wensen en dromen. Hierdoor kun je winst boeken in je huidige werkomgeving of je aangescherpte ideeën meenemen naar een volgende werkplek. Gelukkig Werken is wetenschappelijk gefundeerd, realistisch en geschreven vanuit enthousiasme en optimisme.

Handboek Positieve Psychologie

De positieve psychologie is een snelgroeiende stroming in de psychologie, die is gericht op veerkracht, optimaal functioneren en positieve gezondheid. Het is een stroming die nieuwe mogelijkheden biedt voor toepassingen in de geestelijke en algemene gezondheidszorg, het onderwijs en arbeidsorganisaties.

Dit handboek biedt professionals die positieve psychologie willen toepassen in hun werk, een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassingen van belangrijke thema’s in de positieve psychologie, zoals: positieve emoties, talentontwikkeling, posttraumatische groei, hoop, waardenontwikkeling en positieve relaties. Ad Bergsma schreef samen met Wilmar Schaufeli het hoofdstuk over positieve psychologie in organisaties.

 

Gelukkig voor de klas – Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma

Wat zijn de grote pluspunten van werken in het onderwijs? De vakanties! Zo denkt de buitenwereld. Voorkom dat je dit zelf gaat geloven. Hoe bewaak je werkplezier en de idealen waarmee je in dit vak bent gestapt? Gelukkig voor de klas geeft op basis van de positieve psychologie een antwoord op deze vragen. Het aanboren van energiebronnen is nodig als je te maken hebt met (te) grote klassen, ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de docent niet vanzelfsprekend is. De hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. Dit boek is een inspirerende handreiking voor alle docenten en docenten in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren en hun geluk willen vergroten. Want gelukkige docenten hebben leerlingen die beter meewerken en presenteren.

 

GGZ Verpleegkunde in de praktijk

In het boek Ggz-verpleegkunde in de praktijk worden interventies uitgewerkt waarmee ggz-verpleegkundigen een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg. Hierbij komen ook grensgebieden van de ggz-verpleegkunde aan bod: de psychogeriatrie en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De afzonderlijke interventies worden inhoudelijk beschreven, de wetenschappelijke evidentie ervan wordt belicht en de uitvoering van de desbetreffende interventie wordt in detail beschreven. Ad Bergsma schreef samen met Titus Beentjes, Marijke Brugman en Peter Goosssens een hoofdstuk over de herstelgerichte Illness Management & Recovery training.

 

Opvoeden tot geluk – Jacqueline Boerefijn & Ad Bergsma

Twee positief psychologen tonen aan dat de puberteit niet al te lastig hoeft te zijn.

Onze kinderen behoren tot de gelukkigste van heel Europa, maar in de puberteit kent hun geluksniveau een plotse daling. Hormonale, neurologische en situationele veranderingen liggen aan de basis, maar een positieve aanpak van tieners heeft een niet te onderschatten invloed. Dit boek focust niet op wat er fout kan gaan, maar wel op hoe je een tiener (én jezelf) gelukkiger kunt maken. Geluk is immers een belangrijke beschermende factor tegen psychische problemen en gedragsmoeilijkheden in de puberteit.

 

Succesvol ouder worden

‘Met de ouderdom komen de gebreken,’zo luidt het spreekwoord. Toch slagen de meeste ouderen er tot op zeer hoge leeftijd in een hoog niveau van welbevinden vast te houden of te bereiken. Zij maken optimaal gebruik van de voordelen van een hogere leeftijd, zoals toegenomen levenservaring en vrije tijd. Negatieve gevolgen weten zij te vermijden of anders slagen ze erin de gevolgen in te perken. Succesvol verouderen verloopt echter niet vanzelf. Dit zelfhulpboek biedt daarom een steuntje in de rug bij het realiseren van dromen of wensen en het omgaan met praktische problemen. ‘Succesvol ouder worden’ is bedoeld voor beginnende ouderen vanaf vijftig jaar, die de vaardigheden willen aanleren die nodig zijn om zich actief voor te bereiden op hun toekomst.

 

En ze leefden nog lang, gevaarlijk en gelukkig

Iedereen lijkt met geluk bezig te zijn. Niet zo verwonderlijk in deze tijd: materieel hebben we alles, maar maakt dat nou echt gelukkig? We zoeken verdieping, welbevinden, harmonie, rust, maar geluk blijkt een schaars goed en niet te koop. Niemand kan precies vertellen wat geluk is en hoe je dat bereikt. Wat voor de een meer dan genoeg is om gelukkig te zijn, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Mensen die pretenderen exact te weten wat geluk is en hoe iedereen gelukkig wordt, slaan de plank Zie hier mis.

Klik hier voor een overzicht van mijn boeken die te krijgen zijn op managementboek.nl.