Thuis werken tijdens de Coronacrisis

Veel mensen werken ineens thuis. Zij kunnen misschien profiteren van het onderzoek naar het nieuwe werken. Op basis daarvan kom ik tot de volgende vijf stappen om thuis werken onder de knie te krijgen:

1. Bewustzijn is de eerste stap voor gedragsverandering. Maak een schatting hoe je dagen tegenwoordig verlopen. Hoeveel werk je, wat doe je daarnaast, wat gaat er goed en wat kan beter?

2. Stel een doel. Bedenk welke ballen je de komende tijd in de lucht wil houden. Les geven aan je kinderen, koken voor een buurvrouw in de zorg, noodverbanden leggen op het werk, bellen met mensen die zich geïsoleerd voelen, nieuwe initiatieven ontplooien, tijd nemen voor ontspanning, thuis bewegen? Wat is allemaal nodig?

3. Maak een bevredigend dagschema. Bewaak de balans tussen werk en privé, gun jezelf tijd om aan de situatie te wennen en maak keuzes over je werk. Kies een schema dat je past en rekening houdt met de onmogelijkheden en onzekerheden van de huidige situatie.

4. Hou de komende dagen bij hoe je dagschema er precies uitziet. Een interessant hulpmiddel daarbij is de gelukswijzer.

5. Evalueer hoe je dagen er echt uitzien in vergelijking met het schema dat je voor ogen staat. Als er discrepantie bestaat tussen doel en realiteit, vraag je dan af of je doel realistisch is of dat het in de huidige situatie wel haalbaar is. Als er haalbare doelen open blijven, pas dan je dagindeling aan. In deze tijd zullen veel mensen eindeloos sociale media en het nieuws volgen, terwijl ze dat vooral onrust oplevert. Zulke tijd kan je misschien beter gebruiken.

Dit schema helpt het thuiswerken efficiënt en prettig te laten verlopen, maar leg de lat niet te hoog. In moeilijke tijden heb je zelfcompassie nodig en je kan er nu eenmaal geen extra tijd kopen.