Je bent nooit te oud om te puberen

Leeftijd is subjectief. Voor een puber ben je met dertig stokoud, voor iemand van dertig ben je dat op middelbare leeftijd, enzovoorts. Deze column gaat dus over iedereen en niemand tegelijk, namelijk over ouderen.

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung zei dat de latere leeftijd ons overvalt. ‘We worden ouder met het idee dat we kunnen terugvallen onze waarheden en idealen van voorheen, maar we kunnen de levensavond niet leven volgens het programma van de morgen. Wat geweldig was in de morgen is onbeduidend in de avond en wat vroeger waar was, is later een leugen.’

Kijk maar naar mensen die met pensioen gaan. Ze doen vaak zoveel mogelijk leuke dingen, maar ze zijn niet altijd echt gelukkig. Ze draaien door op een soort comfortabele routine, maar vergeten echte keuzes te maken.

Een probleem is het gevoel van nutteloosheid dat ontstaat door het wegvallen van vast werk en de rol van verzorger van de kinderen. De gerontoloog Kees Knipscheer zei daarom dat ouderen terechtkomen in een tweede puberteit, zodra zij hun vaste betrekking opgeven. Ze moeten een nieuwe identiteit ontwikkelen.

De vraag is nu waarom de eerste puberteit gepaard gaat met zoveel dynamiek en de tweede te vaak uitmondt in stagnatie. De jonge puber heeft het voordeel van de onvermijdelijkheid. Hij snapt dat hij niet altijd bij zijn ouders kan blijven. De puber plaatst vraagtekens bij de ideeën van zijn ouders, leerkrachten en andere machthebbers en moet zelf met betere ideeën op de proppen komen. Puberen is experimenteren. Van vallen en opstaan, leer je het meest.

Ouderen moeten zichzelf vernieuwen zonder de dynamiek van het verzet. Het heeft immers weinig zin jezelf te verzetten tegen wie je zelf altijd bent geweest. Beter lijkt het in de tweede puberteit voort te bouwen op wat goed gaat in de nieuwe situatie. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft daartoe een speciale oefening ontwikkeld. Hij vraagt mensen om een week lang elke avond terug te kijken op het verloop van hun dag. Vervolgens moeten ze opschrijven wat die dag is goed gegaan en waarom. Uit onderzoek blijkt dat deze oefening leidt tot vernieuwing en een sterker gevoel van welbevinden. De kunst van het gelukkig ouder is een manier vinden om jezelf te blijven vernieuwen, oftewel op een volwassen manier blijven puberen.