Creëer werkgeluk voor zorgpersoneel; Praktische samenvatting Handboek Werkgeluk

Omslag Handboek WerkgelukNu code zwart in de ziekenhuizen is voorkomen, dreigt alsnog een zwart scenario met toenemende uitputting van personeel in de gezondheidszorg. Dit leidt op korte termijn tot extra overbelasting en meer verzuim. Op de lange termijn dreigt extra ongewenst verloop.

Handboek Werkgeluk

In het Handboek Werkgeluk staat de vraag centraal hoe hr-professionals en leidinggevenden een positieve spiraal kunnen creëren van meer werkgeluk en betere zorg. Wat kan de organisatie doen voor een win-winsituatie voor personeel en patiënten?

Executive summary

Twee schrijvers en redacteuren van het Handboek Werkgeluk hebben daarom een management samenvatting gemaakt van het Handboek Werkgeluk. Deze publicatie is door Boom uitgegeven met een creatieve commons licentie. Hij kan door iedereen gratis gelezen en verspreid worden.

Lekkerder in je vel en beter presteren

Omslag Executive Summary Handboek Werkgeluk

In de management samenvatting laten Erwin Klappe en Ad Bergsma zien welke stappen in de zorg bijdragen aan werkgeluk. Goed gemutst personeel functioneert als  smeermiddel van zorginstellingens. Gelukkig personeel verzuimt en vertrekt minder vaak en trekt eerder nieuwe medewerkers aan. Bovendien heeft een grootschalige interventie in het Amphia ziekenhuis in Breda (met meer dan duizend verpleegkundige deelnemers) laten zien, dat verhoging van werkgeluk zorgt voor een betere bejegening van patiënten. Afspraken worden beter nagekomen en de alertheid op fouten neemt toe.

Negen successleutels

Deze  laat zien hoe de verplegende en verzorgende beroepsgroep ondanks de littekens van COVID sterker uit de strijd kan komen. De auteurs beschrijven 54 ideeën – verdeeld over drie hoofdthema’s en 9 successleutels – om zorgpersoneel (weer) te laten floreren. Te veel aandacht besteden wat allemaal mis kan gaan de komende tijd in de zorg, draagt bij aan cynisme en mentaal afhaken. Er is ruimte voor verbetering met behulp van een positieve aanpak die gericht is op werkgeluk. Deze samenvatting past de ideeën uit het Handboek Werkgeluk toe op de zorg.