Beleid Putin bedreigt het geluk in Rusland

Open brief
Aan:     President van de Russische Federatie
Dd:      24 maart 2022
Over:   Daling geluk in Rusland


Geachte heer Poetin,

U bent een oorlog begonnen die Russen in staat moet stellen zich ‘veilig te voelen, te ontwikkelen en te bestaan’. We nemen daarom aan dat u zich inzet voor het geluk van het Russische volk en belangstelling heeft voor enkele resultaten van geluksonderzoek, zoals die zijn samengebracht in de World Database of Happiness.

Allereerst constateren we dat het geluk in Rusland gedurende uw regeerperiode is gestegen en in de buurt is gekomen van het gemiddelde in de Europese Unie. Zie figuur hieronder.

Figuur: Ontwikkeling gemiddeld geluk in Rusland[1] en de Europese Unie[2], 1999-2019[3]

Ontwikkeling in geluk in Rusland en Europa

We verwachten dat de gelukswinst uit uw regeerperiode tenietgedaan wordt, indien u de oorlog in Oekraïne doorzet. Daar zijn de volgende redenen voor:

  • Russisch geluk zal dalen door de achteruitgang in welvaart als gevolg van de economische sancties en de kosten van de oorlog.
  • Als de oorlog u noopt tot het verminderen van politieke vrijheid zal dat geluk nog verder schaden.
  • Een militaire overwinning brengt weinig verlichting, omdat nationale trots weinig bijdraagt aan geluk, terwijl de een mogelijke burgeroorlog of terrorisme zeker schadelijk zijn voor geluk.
  • Het vergroten van het Russische rijk zal evenmin bijdragen aan geluk. Burgers van kleinere landen zijn gelukkiger. Op de ranglijst van het gemiddelde geluk in landen komen de Verenigde Staten op de 46ste plaats onder de meeste westerse landen; China (60ste) en Rusland (101ste) scoren onder het gemiddelde in de wereld.

De vermindering van Russisch geluk heeft belangrijke indirecte gevolgen:

We verwachten dat het geluk in de Europese Unie stabiel blijft de komende jaren. Wie naar oorlog kijkt door de bril van geluksonderzoek moet constateren dat er alleen verliezers zullen zijn, ook bij de best bewapende partij.

Geluk is niet alles, maar valt niet te negeren.


Hoogachtend,

Ruut Veenhoven en Ad Bergsma
Geluksonderzoekers verbonden aan de Erasmus Happiness Economics Research Organization

[1] Combinatie van antwoorden op twee typen vragen naar levensvoldoening: antwoordschaal 1-10 getransformeerd naar 0-10 (type 122F) en 0-10 (type 122G)

[2] De figuur toont het gemiddelde geluk in de EU-lidstaten sinds 1995: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. De metingen tijdens de Covid pandemie zijn buiten beeld gelaten.

[3] Bij schatting van de trend zijn de jaren 2000-en 2021 buiten beschouwing gelaten in verband met de incidentele daling van het gemiddelde geluk als gevolg van de Covid-19 pandemie

Deze brief verscheen eerder op de opiniesite Joop.nl