Inclusief werken in het Handboek Arbeid en Gezondheid

Een van de redenen waarom ik blij ben met de nieuwe editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid is dat er een plekje is ingeruimd voor Gert, die dankzij IPS (Individuele Plaatsing en Steun) een werkplek heeft gevonden bij een bekende supermarkt, ondanks zijn kwetsbaarheid voor psychoses. Deze casus is aangedragen door Evelyn Wannet en isVerder lezen

Update artikel over effect gelukstraining

Een van de grote voordelen van het werken met de World Database of Happiness van Ruut Veenhoven is dat die het gemakkelijker maakt publicaties te updaten. Lees het vernieuwde hoofdstuk over het effect van positieve interventies uit de positieve psychologie op geluk. Er is ook een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar die is verschenen in het TijdschriftVerder lezen