Humoristische spreker over geluk

Positief psycholoog en geluksonderzoeker, Ad Bergsma is een humoristische spreker over geluk. Hij combineert kennis van zaken met een relativerende, droge humor. Hij schreef meer dan twintig boeken over psychologische onderwerpen en is gepromoveerd op onderzoek naar geluk. Belangrijke thema’s voor hem zijn

  • werkgeluk en levensgeluk
  • positieve gezondheid en zelfmanagement
  • dementie en mantelzorg
  • Herstel en psychische stoornissen

Een centraal thema in het werk van Ad Bergsma is de relatie tussen mensenkennis en psychologie. Hij beantwoordt de vraag wanneer je in je leven kunt vertrouwen op je intuïtie en levenservaring en wanneer inzichten uit de psychologie een meerwaarde hebben. Deze invalshoek nodigt je uit zelf actief na te blijven na te denken en soms om te lachen om jezelf.

Voorbeelden van eerder gegeven lezingen:

Werkgeluk en levensgeluk

Omslag Handboek WerkgelukWie geluk ervaart in het werk is leergieriger, creatiever, productiever, zelfverzekerder en beter bestand tegen veranderingen en stress. Gelukkig werken is dus niet alleen prettiger, maar ook effectiever: het is goed voor jezelf, je collega’s en je bedrijf. Wat zijn de beste ideeën voor de praktijk voor het vergoten van je werkgeluk voor jezelf en voor je team.

Natuurbeleving en geluk; opstapje naar een duurzame toekomst

Liefhebbers vinden in de natuur rust en verbondenheid. Is het mogelijk dit effect van natuur te versterken met psychologische oefeningen? De Finse psycholoog Karlevi Korpela heeft laten zien dat dit kan.

Positieve psychologie en coaching

Iemand ‘in zijn kracht zetten’, is een doel van veel leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en coaches. Ik sta stil bij de positieve psychologische oefeningen waarvan is aangetoond dat zij dit ideaal een stap dichterbij kunnen brengen. Een korte reeks oefeningen draagt evenveel bij aan geluk, als een inkomensverhoging van € 1.250 euro per maand voor een modaal inkomen.

Persoonlijk leiderschap

Omslag boek Happiness at workStreef onbekommerd naar het ideale, stelde de grote filosoof Loesje ooit. Daarvoor zal je goede ideeën moeten herkennen, omzetten in actie en doorgaan na tegenslag. Welke inzichten biedt de positieve psychologie om dit proces vaker goed te laten verlopen en aangeleerde hulpeloosheid op afstand te houden? Boek een humoristische spreker over geluk!

Wijsheid en geluk

‘Dieren zijn gelukkig zolang ze gezond zijn en genoeg te eten hebben. Mensen zouden dat eigenlijk ook moeten zijn, maar in de huidige wereld zijn ze dat niet.’ Dit schreef de filosoof Bertrand Russell. Een bespreking van de voor- en nadelen van wijsheid aan de hand van filosofen zoals Epicurus en Schopenhauer

Psychische stoornissen en geluk

We spreken van psychische stoornissen, omdat ze leed veroorzaken voor de persoon zelf of zijn of haar omgeving. Toch geeft twee derde deel van de mensen met een stoornis aan zich regelmatig gelukkig te voelen. Leed en geluk sluiten elkaar niet uit. Wat betekent dit voor de bandering van mensen met (ernstige) psychische stoornissen?

Gelukkig voor de klas

Omslag boek Gelukkig voor de klasDocenten die gelukkig zijn, hebben leerlingen die betere cijfers halen. Dat komt, doordat geluk aanstekelijk is, maar ook doordat plezier de motivatie geeft beter te werken. Hoe komt het dat de beroepsgroep van docenten zowel veel bevlogenheid als burnout ervaart? Hoe kunnen docenten hun werkgeluk vergroten met behulp van de positieve psychologie en jobcrafting?

Eerdere opdrachtgevers:

Studium Generale in Maastricht, Tilburg, Wageningen, Groningen, Deventer en Enschede, het V&VN congres, Florence Nightengale-Instituut, de gemeente Tilburg, Anbos, de dag van de filosofie, de neuroscience academy, RIBW, OKW Apeldoorn, Saxion Hogeschool, gemeente Deventer, gemeente Lelystad, de bibliotheken van Amstelveen, Uithoorn en Rijswijk, het Europese congres voor positieve psychologie, de Erasmus Academie, NBLC, Max Planck Instituut München, Ublad, boekpresentaties, Vereniging van psychodiagnostisch werkenden, de schoolkrantendag Universiteit van Amsterdam, Trimbos Instituut, onderzoeksgroep geluk Erasmus Universiteit, burenhulp Deventer, het Apostolisch Genootschap, PZB, de gemeente Zeewolde, het VUmc, LOOV, Arboned, Nip, VU Podium, Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool Tilburg, de Geluksfabriek, het ministerie van OVW, ELAA Amsterdam, Campus college, ROC Aventus, Cognito café, Lux Nijmegen, Cinementaal, GMW Groningen, Nijenrode women circle, EHERO, Instituut Gak, PKN, netwerk preventie ouderen Amsterdam, CNV, Amphia Ziekenhuis, Rabobank, NVMW, Theo Schoutsen, Context Rijnmond, ministerie OCW, Haagse verlichtingsborrel, Cubiss, Instituut Verbeten, Langenberg advies, Brentano zincafé, Jobrapido, Schouten & Nelissen en APA.

Boekingen

Wilt u Ad Bergsma boeken als spreker? Neem voor meer informatie contact op per Mail of via LinkedIn