Biografie

Portret Ad Bergsma

Als 10-jarige krijgt Ad Bergsma de opdracht zichzelf als dier te beschrijven. Hij wil een arend zijn die uit de lucht alles bekijkt en doorgrondt. Deze rol als beschouwer past goed bij hem. Na zijn studie psychologie in Utrecht gaat hij werken als journalist, bijvoorbeeld voor Psychologie Magazine. Hij ontwikkelt een brede kijk op de psychologie en aanverwante vakken.

Toeschouwer ontpopt zich tot doener

Veel wetenschappers en mensen uit de praktijk gunnen Ad een blik in hun keuken. Hij wil mee doen en kiest geluk als onderwerp voor een promotie. Zijn centrale doel wordt het leveren van een bijdrage aan ‘het grootste geluk voor het grootste aantal’, zoals filosoof Jeremy Bentham het noemt. Ad groeit uit tot een van de pioniers van de positieve psychologie in Nederland en hij organiseert de eerste Nederlandse conferenties over Sturen op Geluk, onder andere samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Twaalf ambachten

Omslag Handboek WerkgelukAd werkt op verschillende manieren op het snijvlak van kennis enmaatschappij. Zijn journalistieke achtergrond zorgt voor toegankelijkheid en een vleugje ironie. Zijn wetenschappelijke achtergrond voor het vermogen opvattingen in een context te plaatsen en naar waarde te schatten. Hij vervult twaalf ambachten met veel werkplezier en hij werkt nu als zelfstandige.

 1. Schrijver
 2. Wetenschappelijk onderzoeker naar geluk
 3. Spreker
 4. Associate lector verpleegkunde
 5. Programmamaker voor radio en televisie
 6. Interventie ontwerper
 7. Vertaler Engels Nederlands
 8. Reisjournalist voor het AD
 9. Docent psychologie en verpleegkunde
 10. Teamleider bij kranten en op Hogeschool
 11. Eindredacteur
 12. Fotograaf

Een echte professional luistert

Omslag boek En zel leefden nog lang gevaarlijk en gelukkigEen centrale vraag voor Ad luidt: wanneer draagt vakkennis van professionals bij aan betere oplossingen? Zijn conclusie voor het terrein van geluksbevordering is dat wetenschappelijke kennis niet meer dan een basis vormt voor beroepsmatig handelen. Het zorgt voor basale hygiëne, zodat de expert geen dingen aanraadt waarvan bewezen is dat ze niet werken. Een scherp oog is nodig voor concrete effecten in de praktijk. De deskundige is geen beterweter, maar kijkt, luistert en meet. De professional kan geen recept geven voor een goed leven, maar kan meedenken bij het ontwikkelen van een eigen levensfilosofie.

Een goed gesprek

logoAd Bergsma nodigt je uit voor het voeren van een goed gesprek over waar het jou in je leven om draait. Dertig jaar lezen en schrijven over psychologie Dertig jaar lezen en schrijven over psychologie en filosofie van geluk heeft een brede achtergrond opgeleverd, die je kan helpen je eigen levensfilosofie aan te scherpen. Bel hem gerust op: 06 2355 1490 of stuur een e-mail naar adbergsma (at) gmail.com.