Update artikel over effect gelukstraining

Een van de grote voordelen van het werken met de World Database of Happiness van Ruut Veenhoven is dat die het gemakkelijker maakt publicaties te updaten. Lees het vernieuwde hoofdstuk over het effect van positieve interventies uit de positieve psychologie op geluk. Er is ook een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar die is verschenen in het TijdschriftVerder lezen

Russian happiness under siege

Open letterTo:          President of the Russian FederationDate:      March 24 2022Subject: Fall of Russian happiness Dear Mr Putin, We assume that you are concerned with the happiness of the Russian people. In that context we suggest to consider the following results from scientific research, available in the World Database of Happiness. Average happiness roseVerder lezen