2021, Ervaringsdeskunige toeleiding naar werk, Wannet, De Roos en Bergsma, Participatie en herstel, 3

Download

347 Downloads

Version: 1.0

Share
DescriptionPreviewVersions

De methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een effectieve interventie bij de toeleiding naar werk van mensen met psychische kwetsbaarheid. Een belangrijk onderdeel van de methodiek is de nauwe samenwerking tussen de arbeidstoeleiding en werkbegeleiding en de reguliere ggz-zorg. In de pilot Werk op de Kaart zochten we uit of een trajectbegeleider met kennis en ervaring van IPS-methodiek ook succesvol kan werken vanuit een ervaringsdeskundige context met inzet van een ervaringsdeskundige trainer. De resultaten zijn hoopval.