2011 Geluksles verbetert schoolprestaties

Download

996 Downloads

Version: 1.1

Share
DescriptionPreviewVersions

De effectiviteit van zes lesuren ‘lessen in geluk’ (LIG) voor middelbare scholen in de tweede klas is onderzocht. 25 Tweede klassen (631 leerlingen) werden willekeurig toegewezen aan de LIG of hun reguliere mentor lessen. De hypotheses dat de lessen zouden leiden tot een verbetering van zelf gerapporteerd geluk en gezondheid werden niet bevestigd. De scores direct voor en direct na de lessen waren niet significant anders voor de experimentele en de controlegroep. De hypothese dat de lessen zouden leiden tot een verbetering van de schoolprestaties werd wel ondersteund. De kinderen die lessen in geluk hebben gevolgd hebben aan het einde van het jaar hogere eindcijfers dan leerlingen uit de controlegroep. We denken dat dit komt door de LIG veel aandacht besteed aan het maken van positieve keuzes en dat het effect daarvan pas op de langere duur zichtbaar is geworden. Deze verklaring dient ondersteund te worden in ander onderzoek.

Reactie achterlaten