2016 Hoe integreert de hbo-v van Saxion zelfmanagement in onderwijs en toetsing?

Download

328 Downloads

Version: 1.0

Share
DescriptionPreviewVersions

Zelfmanagement is “hot”. In het nieuwe landelijke opleidingsprofiel voor verpleegkundigen ‘Bachelor of Nursing 2020’ (BN2020) komt het begrip zelfmanagement 27 keer voor. Het is een kernbegrip en het komt het nadrukkelijkst aan de orde in de competenties Zorgverlener, Samenwerkingspartner en Gezondheidsbevorderaar. In dit artikel geven we een advies om zelfmanagement niet als op zichzelf staande leer- en oefenstof te zien. Daarbij beschrijven we in diverse toelichtingen, hoe we zelfmanagement in het onderwijs verweven met andere elementen van het opleidingsprofiel, bij de Academie GezondheidsZorg (AGZ) van hogeschool Saxion. Hoe kan zelfmanagement gestalte krijgen binnen het verpleegkunde-onderwijs, zodat het geen papieren innovatie blijft?