2011 Imperfectly happy / Onvolmaakt geluk, proefschrift Ad Bergsma

Download

1076 Downloads

Version: 1.1

Share
DescriptionPreviewVersions

De positieve psychologie bestudeert optimaal menselijk functioneren en ziet geluk als een van haar belangrijkste studieobjecten. De positieve psychologie is daarmee een laat uitvloeisel van de Europese Verlichting, de intellectuele traditie die de dominante religieuze kijk op geluk uit de Middeleeuwen zou uitdagen. De religie had geleerd dat geluk alleen bereikbaar was in het hiernamaals en dat het ook helemaal niet de bedoeling was dat het Aardse leven prettig zou zijn, terwijl de intellectuelen uit de Verlichting juist volhielden dat geluk op Aarde niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk zou zijn. Een van de meest invloedrijke voorvechters van dit gedachtegoed was de Engelse jurist, filosoof en sociaal hervormer Jeremy Bentham. In 1789 plaatste geluk hij in zijn boek Morals and Legislation in het centrum van zijn moraal filosofie. Hij beweerde dat de morele waarde van elke actie afhankelijk is van de bijdrage van die actie aan het geluk. De beste keuze is de actie die de grootste bijdrage levert aan het ‗ grootste geluk voor het grootste aantal‘. Deze ideologie staat bekend onder de naam utilitarisme. Dit proefschrift is geïnspireerd door deze ideologie en probeert hier op drie manieren iets aan toe te voegen. Het bestudeert in de eerst plaats welke rol geluksadvies kan spelen. Welke kwaliteit heeft geluksadvies dat door de eeuwen is gegeven en in hoeverre sluit het aan bij wat we op dit moment weten over geluk. Heeft de Amerikaanse psycholoog Daniel Gilbert gelijk als hij verzucht ‗dat iedereen een mening heeft over geluk en dat er helaas velen zijn die op grond daarvan een boek schrijven‘? Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op het geluk van de grote aantallen mensen die door een psychische stoornis getroffen worden. Dit is een onderwerp waar niet of nauwelijks onderzoek naar bestond, waarschijnlijk omdat het antwoord wel duidelijk lijkt. Immers, het lijden of het anderen laten lijden is de centrale kern van de definitie van iedere psychische stoornis. Klopt het echter wel dat psychische stoornissen geluk onmogelijk maken? Welke psychische factoren zijn verantwoordelijk voor het verminderde geluk bij mensen met psychische stoornissen? Het derde deel van dit proefschrift gaat dieper in op de grenzen van het utilitarisme. Op welke manier hangen wijsheid en geluk samen en bestaat er een grens aan streven naar meer plezier en minder pijn in het leven van individuen?

Reactie achterlaten