2012 Gelukkig in zes lessen, hoofdstuk uit SCP publicatie Sturen op Geluk

Download

597 Downloads

Version: 1.1

Share
DescriptionPreviewVersions

‘Lessen in geluk’ is het onderwijsprogramma dat sinds 2008 beschikbaar is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.1 De lessen beslaan zes uren van vijftig minuten. Geluksles geven is een nieuwe, extra taak voor leraren, maar de vrees dat dit leidt tot uitholling van het vakinhoudelijk onderwijs blijkt niet terecht. De gelukslessen zorgen voor bescheiden, maar significante stijging van de gemiddelde eindcijfers op het rapport. De Internationale Commissie voor Onderwijs voor de 21e eeuw noemt vier taken van het onderwijs: ‘leren te weten’, ‘leren te doen’, ‘leren te zijn’, en ‘leren samen te leven’ (Delors 1996). De eerste twee zijn de traditionele taken van het onderwijs, de laatste twee moeten leerlingen in staat stellen hun vaardigheden te gebruiken om een plek te vinden in onze maatschappij.

Reactie achterlaten