Publicaties

Name Downloads Version
Name Downloads Version
2021 Is gelukstraining effectief Ad Bergsma Ivonne Buijt en Ruut Veenhoven Tijdschrift Positieve Psychologie 3 september.pdf
19 downloads 1.0
2021 Executive summary Handboek Werkgeluk Ontdek 9 successleutels om zorgpersoneel te laten floreren Erwin Klappe en Ad Bergsma.pdf
291 downloads 1.0
2021 Ontwikkel je innerlijk kompas Interview met Denise Matthijssen Ad Bergsma Coachlink Magazine 8-13.pdf
42 downloads 1.0
2021 Help ik ben aan het radicaliseren Ad Bergsma Tijdschrift Positieve Psychologie 2 78-82.pdf
62 downloads 1.0
2021 Geluk is niet tweederangs investeer slimmer in het welbevinden van leerlingen Boerefijn en Bergsma Joop.nl 18 mei.pdf
41 downloads 1.0
2020 Coachen op levensgeluk voor betere werkprestaties Ad Bergsma en Ruut Veenhoven Tijdschrift voor Coaching december 2020.pdf
109 downloads 1.0
134 downloads 1.0
244 downloads 1.0
2017 Kan positieve gezondheid de zorg haar ziel teruggeven Ad Bergsma Onderwijs en Geozndheidszorg nummer 7.pdf
183 downloads 1.0
2013 Achtencultuur is inhoudelijk even hol als de zesjescultuur Ad Bergsma en Jacqueline Boerefijn De Volkskrant 28 mei.pdf
354 downloads 1.1
2015 Lessen in geluk Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma Bij de Les januari.pdf
384 downloads 1.1
2020 Een nieuwjaar zonder geluksobsessie Ad Bergsma en Erwin Klappe Volkskrant 2 januari.pdf
193 downloads 1.1
2009 Levenskunst op leeftijd Ad Bergsma Utrecht Trimbos Instituut.pdf
131 downloads 1.0
233 downloads 1.0
224 downloads 1.0
236 downloads 1.0
220 downloads 1.0
2012 Sturen op Geluk Van Campen Bergsma Boelhouwer Boerefijn en Bolier Den Haag SCP.pdf
355 downloads 1.0
117 downloads 1.1
2020 Elke dag succes de wereld volgens David de Kock Ad Bergsma Coachlink Magazine.pdf
278 downloads 1.2
2014 De geestelijk vader van het coachen Ad Bergsma Coachlink Magazine 2.pdf
346 downloads 1.1
157 downloads 1.0
2008 Lessen in Geluk Werkboek Braam Tan Wentink Boerefijn en Bergsma Utrecht Verwey-Jonker Instituut.pdf
3961 downloads 1.1
2008 Lessen in Geluk Docentenhandleiding Braam Tan Wentink Boerefijn en Bergsma Utrecht Verwey-Jonker Instituut.pdf
370 downloads 1.1
2013 Opvoeden tot geluk Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma inkijkexemplaar boek Lannoo.pdf
363 downloads 1.1
2011 Imperfectly happy Ad Bergsma Proefschrift Erasmus Universiteit.pdf
628 downloads 1.1
2011 Knuffel je innerlijke rugstreeppad Ad Bergsma Tijdschrift voor Othopedagogiek 50 189-194.pdf
318 downloads 1.1
392 downloads 1.1
331 downloads 1.1
2010 Spirit at Work; Inspiratie voor de ouderenzorg Ad Bergsma Denkbeeld 22(3) 3-5.pdf
326 downloads 1.1
314 downloads 1.1
666 downloads 1.1
2011 Geluksles verbetert schoolprestaties Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma Tijdschrift voor Orthopedagogiek themanummer Positief Onderwijs. 50 110-121.pdf
528 downloads 1.1
2011 Geluk voor gevorderden Ad Bergsma Hollands Diep augustus september pag. 72-74.pdf
308 downloads 1.1
2010 Positieve psychologie kan niet zonder negativiteit Ad Bergsma Psychologie en gezondheid 38(4).pdf
2047 downloads 1.1
2010 Positieve psychologie Haarlemmerolie of wondermiddel Ad Bergsma Psychologie en gezondheid 38(1).pdf
304 downloads 1.1
2011 Duurzaam geluk Ad Bergsma Tijdschrift voor Orthopedagogiek 50 145-146.pdf
298 downloads 1.1
2009 De meeste mensen met psychische stoornissen zijn gelukkig Ad Bergsma Psychologie & gezondheid 37(3).pdf
348 downloads 1.1
2011 Boekbespreking - Het leven is een feest Ad Bergsma MGv 66(10) 785-786.pdf
624 downloads 1.1
2012 De gelukkige mens presteert ook beter Ad Bergsma en Onno Hamburger De Volkskrant 22 februari.pdf
355 downloads 1.1
2011 Gelukkig werken Onno Hamburger en Ad Bergsma inkijkexemplaar boek.pdf
453 downloads 1.1
2013 Positieve psychologie in organisaties Ad Bergsma en Wilmar Schaufeli hoofdstuk 18 uit Handboek Positieve Psychologie.pdf
105 downloads 1.0
2015 Een interview met Anton Phillips Een onverbeterlijke wereldverbeteraar Bergsma en Boerefijn Tijdschrift Positieve Psychologie 1. 23-27.pdf
99 downloads 1.0
701 downloads 1.1
2016 Het geheim van de postieve psycholoog Ad Bergsma Tijdschrift Positieve Psychologie 10 maart.pdf
98 downloads 1.0
2012 Gelukkig in zes lessen Jacqueline Boerefijn en Ad Bergsma. Sturen op Geluk Sociaal en Cultureel Planbureau SCP publicatie 2012-13.pdf
357 downloads 1.1
2011 Dementie te lijf met psychotherapeutische technieken Ad Bergsma Denkbeeld december 23(6).pdf
635 downloads 1.1
2012 Vijf misverstanden over depressies Ad Bergsma Fonds Psychische Gezondheid.pdf
1794 downloads 1.1
2008 Van oude mensen en dingen die nog komen. Fleur Thomese en Ad Bergsma Geron 10(3) 60-63..pdf
529 downloads 1.1
2007 Tuinieren maakt gelukkig Ad Bergsma Algemeen Dagblad datum onbekend.pdf
290 downloads 1.1
2012 Werken aan geluk Ad Bergsma en Onno Hamburger Faces pag 23-27.pdf
353 downloads 1.1
2013 De overheid is een geluksmachine Ad Bergsma en Jeroen Boelhouwer Bestuurskunde 2013 22(3) 75-85..pdf
349 downloads 1.1
2013 Ziektemodel depressies creëert aangeleerde hulpeloosheid Ad Bergsma De Psycholoog juni.pdf
371 downloads 1.1
2014 Werken is lijden Ad Bergsma en Onno Hamburger Coachlink Magazine.pdf
361 downloads 1.1
2019 Onvolmaakt maar toch gelukkig Ad Bergsma Coachlink Magazine.pdf
376 downloads 1.1
169 downloads 1.1
2020 Een hotelketen vergroot bevlogenheid en vermindert werkstress Bergsma Schaufeli en Schaufeli hoofdstuk 2 Handboek Werkgeluk.pdf
213 downloads 1.1
2020 Het rendement van geluk Ad Bergsma en Ruut Veenhoven Hoofdstuk 7 Handboek Werkgeluk.pdf
254 downloads 1.1
2020 Het overwinnen van wantrouwen en het behouden van vertrouwen Raymon Geurts en Ad Bergsma Hoofdstuk 8 Handboek Werkgeluk.pdf
123 downloads 1.1
2020 Paradoxen bij het streven naar werkgeluk Ad Bergsma Hoofdstuk 19 Handboek Werkgeluk.pdf
370 downloads 1.1
152 downloads 1.1
119 downloads 1.1
2019 Werkboek 1 Eigen Regie en Herstel Werken aan hersteldoelen Ad Bergsma en anderen.pdf
1533 downloads 1.3
2019 Werkboek 2 Eigen Regie en Herstel Psychische klachten Ad Bergsma en anderen.pdf
891 downloads 1.2
2019 Werkboek 4 Eigen Regie en Herstel Sociale steun Ad Bergsma en anderen.pdf
725 downloads 1.2
2019 Werkboek 3 Eigen Regie en Herstel Steun-Stress Kracht-Kwetsbaarheidsmodel Ad Bergsma en anderen.pdf
2417 downloads 1.2
2019 Werkboek 5 Eigen Regie en Herstel Bewust omgaan met medicatie Ad Bergsma en anderen.pdf
652 downloads 1.2
2019 Werkboek 6 Eigen Regie en Herstel Omgaan met verslaving Ad Bergsma en anderen.pdf
1230 downloads 1.2
2019 Werkboek 8 Eigen Regie en Herstel Omgaan met stress Ad Bergsma en anderen.pdf
666 downloads 1.2
2019 Werkboek 7 Eigen Regie en Herstel Rekening houden met kwetsbaarheid Ad Bergsma en anderen.pdf
1088 downloads 1.2
2019 Werkboek 10 Eigen Regie en Herstel Ondersteuning vanuit de overheid en gezondheidszorg Ad Bergsma en anderen.pdf
752 downloads 1.2
2019 Werkboek 9 Eigen Regie en Herstel Omgaan met psychische klachten en dagelijkse problemen Ad Bergsma en anderen.pdf
775 downloads 1.2
2019 Werkboek 11 Eigen Regie en Herstel Gezond leven Ad Bergsma en anderen.pdf
649 downloads 1.3
2016 Werken aan klinisch en persoonlijk herstel Bergsma Beentjes Brugman en Goossens Uit Van Meijlel GGZ Verpleegkunde in de praktijk.pdf
579 downloads 1.1
2015 Ten geleide Bergsma Commandeur en Veenhoven M&O Nr. 23 pp. 93-14..pdf
104 downloads 1.0
137 downloads 1.2
2015 Leer verpleegkundigen te floreren Erwin Klappe en Ad Bergsma M&O Nr 2 3 pp. 105-118.pdf
127 downloads 1.0
2015 Zorgvernieuwing verdient steun FNV Ad Bergsma Sociale Vraagstukken 12 september.pdf
100 downloads 1.0
2015 Voorlichting over langer thuis blijven wonen Ad Bergsma Hilde de Vocht en Madeleen Uitdehaag Geron 2..pdf
99 downloads 1.0
2015 Klaagzang FNV brengt zorg niet verder Ad Bergsma Tubantia opinie 15 september.pdf
98 downloads 1.0
2015 Zeven mythes over geluk Onno Hamburger en Ad Bergsma Tijdschrift voor Slow Management 34 34-38.pdf
97 downloads 1.0
2015 Vergeet je sweet spot Ad Bergsma Bijdrage aan boek Ingrid van Essen Pubermania.pdf
104 downloads 1.0
96 downloads 1.0
2016 De patient van toekomst is een professional Ad Bergsma en Marit van de Dijk TSG 94(2) 50-53.pdf
107 downloads 1.0
2016 De draaglijke lichtheid van de dood Ad Bergsma en Madeleen Uitdehaag TvZ 1 20-23.pdf
128 downloads 1.0
2016 Pech met Boeddhistisch geluksadvies Ad Bergsma Tijdschrift Positieve Psychologie 1.pdf
100 downloads 1.0
2016 Huppakee weg De paradox van de zelfbeschikking Ad Bergsma Sociale Vraagstukken 26 april.pdf
139 downloads 1.0
2016 Onder de bezielende leiding van de gebroeders Grimm Ad Bergsma Coachlink Magazine.pdf
152 downloads 1.0
2016 Hoe integreert de hbo-v van Saxion zelfmanagement in onderwijs en toetsing Ad Bergsma en Marit van de Dijk Onderwijs en gezondheidszorg.pdf
97 downloads 1.0
2017 Woordkeuzes stimuleert of remt zelfmanagement Bergsma Oosterkamp en Benning Nurse Academy 1 22-25.pdf
108 downloads 1.0
2016 Het weekeinde is voor zingeving Ad Bergsma Coachlink Magazine.pdf
227 downloads 1.0
386 downloads 1.1
2019 Een positieve psychologische kijk op dementie Ad Bergsma Tijdschrift Positieve Psychologie.pdf
317 downloads 1.1
2017 Populisme en zelfmanagement Ad Bergsma Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 22 augustus.pdf
213 downloads 1.0
2017 Ik denk dat een combinatie beter is. Van der Neut Brugman Bergsma en Beetjes Participatie en Herstel 3 33-41.pdf
415 downloads 1.1
2017 Zorgacceptatie van oudere zorgmijders Lisanne Diepenhorst Sarah Philipsen en Ad Bergsma Nurse Academy O&T 4 32-36.pdf
167 downloads 1.0
2018 Geef prioriteit aan ondersteuning mantelzorgers Ad Bergsma en Esther van Loon TvZ.pdf
135 downloads 1.0
2018 Accepteer dat de wereld niet klopt Ad Bergsma Coachlink Magazine 8-11.pdf
385 downloads 1.1
2019 Vernieuw Jezelf Met Find My Apps Ad Bergsma en Yvonne Kerkhof Denkbeeld februari1.pdf
284 downloads 1.1
2018 Sociale steun en onbedoelde herstelondermijning Ad Bergsma Marijke Brugman en Esther van Loon Participatie en Herstel 3.pdf
496 downloads 1.1
447 downloads 1.1
2018 Ontwikkel geen eigen merk maar een persoonlijke stem Ad Bergsma Coachlink Magazine 8-13.pdf
327 downloads 1.1
2018 Balanceren tussen vakkennis en innovatiekracht Ad Bergsma Onderwijs en Gezondheidszorg 6 25-27.pdf
412 downloads 1.1
2019 Zinvol leven met Psychische kwetsbaarheid Bergsma Beentjes en Brugman Tijdschrift Positieve Psychologie 2 63-69.pdf
366 downloads 1.2
2019 Eigen regie en herstel Bergsma Beentjes Van Loon en Brugman Nurse Academy GGZ 2 45-51.pdf
198 downloads 1.0
2019 Don Quichot bestormt het witte huis Ad Bergsma Vooys 37(2) 58-62.pdf
333 downloads 1.1
2019 Heeft de verpleging last van het Calimerocomplex Ad Bersgma Florence Nightengale Instituut 10 oktober.pdf
87 downloads 1.1
161 downloads 1.1
2019 Creëer een liefdevolle arbeidsmarkt Ad Bergsma Coachlink Magazine 17 mei.pdf
345 downloads 1.1
2019 Twijfel maakt een goed gesprek noodzakelijk Ad Bergsma Coachlink Magazine 17 mei.pdf
503 downloads 1.1
2020 Ben ik de baas over mijn eigen leven Vreugdenhil Schaap & Bergsma Geloof en Psyche 31(2) 83-91.pdf
135 downloads 1.1
2020 7 voorwaarden voor teamflow Een stimulans voor teamprestaties en individueel werkgeluk Van den Hout en Bergsma PW 27 augustus.pdf
121 downloads 1.0
2012 Gelukkig werken Een praktisch ideaal Beergsma en Hambuirger. Sturen op Geluk Sociaal en Cultureel Planbureau SCP publicatie 2012-13.pdf
342 downloads 1.1
2020 Aandacht voor levensloop vergroot aantal gezonde werkjaren Bergsma Vinke en De Beer KWI Magazine.pdf
127 downloads 1.0
2015 Schoenverkoper wijst gezondheidszorg de weg. Pouwels Hooft en Bergsma M&O Nr. 23 pp. 94 - 104..pdf
290 downloads 1.1
2020 Joop opinie Ad Bergsma Ik ben evenveel waard als Jeff Bezos.pdf
96 downloads 1.0
186 downloads 1.0