De geboorte van het ik

Hoe komt het kind tot de ontdekking dat het een individu is? Soms vindt deze psychologische geboorte plaats dankzij een plotseling doorbrekend besef, dat zoveel indruk maakt dat het de persoon een leven lang bij blijft. De gepensioneerde hoogleraar psychologie Dolph Kohnstamm verzamelde in Plotseling Zelfbesef een hele reeks van die jeugdherinneringen en heeft zeVerder lezen