Update artikel over effect gelukstraining

Een van de grote voordelen van het werken met de World Database of Happiness van Ruut Veenhoven is dat die het gemakkelijker maakt publicaties te updaten. Lees het vernieuwde hoofdstuk over het effect van positieve interventies uit de positieve psychologie op geluk. Er is ook een Nederlandstalige samenvatting beschikbaar die is verschenen in het TijdschriftVerder lezen