Creƫer werkgeluk voor zorgpersoneel; Praktische samenvatting Handboek Werkgeluk

Nu code zwart in de ziekenhuizen is voorkomen, dreigt alsnog een zwart scenario met toenemende uitputting van personeel in de gezondheidszorg. Dit leidt op korte termijn tot extra overbelasting en meer verzuim. Op de lange termijn dreigt extra ongewenst verloop. Handboek Werkgeluk In het Handboek Werkgeluk staat de vraag centraal hoe hr-professionals en leidinggevenden eenVerder lezen