Nieuwe werkboeken Eigen Regie en Herstel beschikbaar

Zojuist met veel plezier en trots de Eigen Regie en Herstel werkboeken vernieuwd op mijn website. Dankzij het werk van Titus Beentjes en Marijke Brugman en het lectoraat Verpleegkunde van Saxion is de opmaak sterk verbeterd en zijn er veel slordigheden uit de tekst gevist. Voor iedereen die de werkboeken gebruikt, is het aan teVerder lezen

Eigen Regie en Herstel; Inhoudsopgave

Op 8 november 2018 organiseerde Saxion een goed bezocht avondsymposium. Aanleiding voor het symposium was het gereedkomen van de nieuwe werkboeken voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Ik was een van de sprekers tijdens het symposium en kreeg veel vragen over de precieze inhoud. Ik geef daarom hieronder een overzicht van de werkboeken.  De werkboeken zijn te downloaden.

IMR heeft nieuwe naam: Eigen Regie en Herstel (ERH)

Goede psychiatrische zorg op basis van het ziektemodel, leidt bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) niet tot het verdwijnen van alle klachten. De Illness Management en Recoverytraining is een goed onderbouwde training om herstel en zelfmanagement te bevorderen en positieve krachten uit te bouwen. De training is nu aangepast aan de nieuwste inzichtenVerder lezen